การตลาดแบบญี่ปุ่น... ทำไม? ใครๆก็หลงรัก
Makoto-Marketing การตลาดแบบญี่ปุ่น... ทำไม? ใครๆก็หลงรัก

Book Review Makoto Marketing

By Nopadol's Story

By Nopadol's Story

การตลาดแบบญี่ปุ่น...

ทำไม? ใครๆก็หลงรัก ร่วมหาคำตอบเกี่ยวกับแนวคิดการทำการตลาดแบบญี่ปุ่น ที่สามารถยืนหยัดแม้จะเจอวิกฤติต่างๆ พบกับ ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (อ.เกด) อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เจ้าของนามปากกา ‘เกตุวดี Marumura’ กูรูผู้รอบรู้เรื่องญี่ปุ่น ผู้เขียนหนังสือเล่ม

หนังสือเล่มนี้มีกรณีศึกษาของธุรกิจญี่ปุ่นที่ทำการตลาดแบบจริงใจ ที่ไม่ได้เน้นยอดขาย กำไร การขยายตัว แต่เน้นว่าจะช่วยทำให้ลูกค้ามีความสุขได้อย่างไร เป็นแนวคิดที่มาก ๆ ในการทำธุรกิจครับ

Ref: https://youtu.be/FNbXQ5wXT4I