ริเน็น-สร้างธุรกิจ-100-ปี-ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น
ริเน็น-สร้างธุรกิจ-100-ปี-ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

Book Review ริเน็น

By Nopadol's Story
By Nopadol's Story

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

เป็นหนังสือที่อ่านแล้วมีความสุข หนังสือพูดถึงหลักการดำเนินธุรกิจที่เน้นความสุขของลูกค้ามากกว่าจะเน้นการเติบโตหรือกำไร ลองฟังกันได้ครับ

Ref: https://youtu.be/uIcu5WUGLh0

Domain and scripts for sale ต้องการขาย โดเมนเนม 25,000 บาท

Contact : โปรดติดต่อ +6680 222 6282

E-mail : [email protected]