ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี
ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น

Audio Book “ริเน็น” บทนำ

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น

ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน

ผู้เขียน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ


สำนักพิมพ์วีเลิร์น
จำหน่ายโดย บริษัท อัมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
http://www.naiin.com

Ref: https://www.youtube.com/c/GibKornsarun/