"ริเน็น" บทที่ 6 กิ่งสนที่ 4... สังคม
ริเน็น สร้างธุรกิจ100ปี

Audio Book “ริเน็น” บทที่ 6 กิ่งสนที่ 4… สังคม

ริเน็น สร้างธุรกิจ100ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

ปรัชญากรบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน

ส่วนที่ 2 จากรากสนสู่กิ่งสน
บทที่ 6 กิ่งสนที่ 4 สังคม

  • วิธีการคืนกำไรสู่สังคมทีดีที่สุดคือการจ่ายภาษี
  • สำนึกรักท้องถิ่น
  • “ลูกค้า” คือใคร
  • สร้างผู้นำรุ่นต่อไป
  • สร้างพื้นที่ให้ชุมชน

ผู้เขียน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
จำหน่ายโดย บริษัท อัมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
http://www.naiin.com

Ref: https://www.youtube.com/c/GibKornsarun/