"ริเน็น" บทที่ 4 กิ่งสนที่ 2... คู่ค้า
ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี

Audio Book “ริเน็น” บทที่ 4 กิ่งสนที่ 2 คู่ค้า

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน

ส่วนที่ 2 จากรากสนสู่กิ่งสน
บทที่ 4 กิ่งสนที่ 2 คู่ค้า

  • คู่ค้าของบริษัทต้นไผ่ กับ คู่ค้าของบริษัทต้นสน

ผู้เขียน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
จำหน่ายโดย บริษัท อัมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
http://www.naiin.com

Ref: https://www.youtube.com/c/GibKornsarun/