"ริเน็น" บทที่ 3 กิ่งสนที่ 1... พนักงาน
ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี

Audio Book “ริเน็น” บทที่ 3 กิ่งสนที่ 1 พนักงาน

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน

ส่วนที่ 2 จากรากสู่กิ่งสน
บทที่ 3 กิ่งสนที่ 1 พนักงาน

  • พนักงานของบริษัทต้นไผ่
  • พนักงานของบริษัทต้นสน

ผู้เขียน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
จำหน่ายโดย บริษัท อัมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
http://www.naiin.com

Ref: https://www.youtube.com/c/GibKornsarun/