"ริเน็น" บทที่ 2 กิ่งสนของอินะ ฟู้ด อินดัสทรี
ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี

Audio Book “ริเน็น” บทที่ 2 กิ่งสนของอินะ ฟู้ด อินดัสทรี

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน


บทที่ 2 กิ่งสนของอินะ ฟู้ด อินดัสทรี

  • บริษัทที่ดีกับพนักงาน
  • บริษัทที่ดีกับคู่ค้า
  • บริษัทที่ดีกับสังคม
  • จากรากสนสู่กิ่งสน

ผู้เขียน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ


สำนักพิมพ์วีเลิร์น
จำหน่ายโดย บริษัท อัมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
http://www.naiin.com

Ref: https://www.youtube.com/c/GibKornsarun/