3 สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเมื่อสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์สำหรับ SMEs

การสร้างแบรนด์สำหรับ SMEs

-แบรนด์ คือสิ่งที่ลูกค้าจดจำได้ สิ่งที่อยู่ในใจลูกค้า
-การทำแบรนด์ คือการทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ (ในแบบที่อยากให้จำ)
-แบรนด์ที่ดี คือแบรนด์ที่พูดตัวตนของแบรนด์ชัดเจน องค์ประกอบต่างๆ ไปในทางเดียวกัน

อะไรคือสิ่งที่บอกว่าแบรนด์เราคือใคร?
.
3 สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเมื่อ #สร้างแบรนด์

  1. แบรนด์เราเกิดมาเพื่ออะไร
  2. ลูกค้าเราคือใคร
  3. ถ้าแบรนด์เราเป็นคน เป็นคนแบบไหน
Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"