ไอเดียการตลาดนี้ดีหรือไม่ ดูจากอะไร

ไอเดียการตลาดนี้ ดีหรือไม่ ดูจากอะไร
วิธีเช็คไอเดีย #การตลาด ที่ดีมี หลัก 3i หรือเปล่า
.

  • identity สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ชัดเจน
  • impact สร้างผลลัพธ์ยั่งยืน (เช่น รายได้ ลูกค้าบอกต่อ) ไม่ใช่แค่หวือหวาช่วงสั้นๆ
  • inimitable คนอื่นเลียนแบบยาก หรือ ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นได้ยาก

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"