เมื่อสินค้าเราเก่าแล้ว ทำยังไงให้ผู้บริโภคยังรัก

เมื่อสินค้าเราเริ่มอิ่มตัว ดูเก่าในสายตาผู้บริโภคยุคใหม่
จะทำยังไงให้ผู้บริโภคกลับมารักและสนใจสินค้าเราเหมือนเดิม
.
“เวลาทำสินค้า ให้ตั้งคำถามว่า ‘ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าของเรา?’
ถามตัวเองว่า ‘ลูกค้าจะหูผึ่งกับอะไร’
การขายสินค้าต้องนึกถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า อย่าพยายามยัดเยียดว่า สินค้าฉันทำอะไร แบรนด์ฉันทำอะไร แต่ต้องมองว่า ลูกค้าได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าเรา หาจุดเด่นและสื่อสารออกไป”

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"