อิคิไก: ความหมายและจะหายังไงให้เจอ | ตอนที่ 1
อิคิไก: ความหมายและจะหายังไงให้เจอ | ตอนที่ 1

อิคิไก: ความหมายและจะหายังไงให้เจอ | ตอนที่ 1

อิคิไก (ikigai) = ชีวิตที่มีคุณค่า

• คนที่พบอิคิไกยาก มักถามว่า ฉันจะ “ได้” อะไร
• คนที่มีอิคิไกง่าย มักถามว่า ฉันจะ “ให้” อะไร
• อิคิไกเกิดขึ้นเมื่อไร
• จะสร้างอิคิไกได้ยังไง
• อิคิไกคือผลลัพธ์ที่เราได้สัมผัส ณ ขณะนั้น

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"