วิธีคิดการตลาดที่เอามาใช้แก้ปัญหาหนักๆ ได้

แก้ปัญหาหนักๆ ด้วยวิธีคิดทาง #การตลาด
เปลี่ยนมุมคิด จากเดิมที่มองแค่ปัญหาเรา มาเป็น ถ้าเราลองเป็นเขา ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขา จะเจอปัญหาอะไรบ้าง

ตัวอย่างการแก้ปัญหาและหาไอเดียใหม่ด้วย “Empathy” พลังของความเห็นอกเห็นใจ

• โรงเรียนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นแก้ปัญหาเรื่องนักเรียนชายเอาเสื้อออกนอกกางเกงได้
• ทำยังไงให้พนักงานไม่ติดโทรศัพท์ตลอดเวลา
• ตำรวจเมืองแคนซัสใช้วิธีเป็นเพื่อนกับผู้ใช้แรงงาน ช่วยหาทางออกให้คนขัดสนยากไร้ สามารถลดปัญหาอาชญากรรมได้
• ทำยังไงให้คนที่จ่ายภาษีรู้สึกดีขึ้น และอยากจ่ายภาษีช่วยบ้านเกิดในญี่ปุ่นอย่างเต็มใจ
• หาวิธีกระตุ้นให้คนใช้รถใช้ถนนคิดถึงคนอื่นมากขึ้น เพิ่มน้ำใจ ลดอุบัติเหตุ และให้รางวัลคนที่ทำถูกกฎจราจร

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"