ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ทำไมองค์กรต้องมีริเน็น ตอน 2

ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น:

ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น:

ริเน็น แปลว่า ปรัชญาธุรกิจ

คือ สิ่งที่องค์กรยึดถือ แก่นหลักที่ป้องกันไม่ให้องค์กรหลงทาง สิ่งที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน
.
เพื่อให้เข้าใจริเน็นมากขึ้น
ตัวอย่างจากร้านขายเครื่องเขียน Kokuyo และ Midori

-ร้านเครื่องเขียนที่ทำมากกว่าขายเครื่องเขียน
-ร้านเครื่องเขียนเหมือนกัน แต่การมีริเน็นชัดเจนทำให้มีวิธีการขยายธุรกิจของสองร้านนี้แตกต่างกันชัดเจน
.
ทำไม #องค์กร ต้องมีริเน็น

 1. ขยายธุรกิจ
  หากอยากขยายธุรกิจ ธุรกิจจะไม่ถูกจำกัดด้วยสินค้า
  เช่น ร้านเครื่องเขียนที่ไม่ได้มุ่งขายแค่ Product แต่อยากแก้ปัญหาหรือทำให้ชีวิตแต่ละวันของลูกค้าดีขึ้น จึงเกิดเป็นไอเดียธุรกิจต่างๆ
 2. คัดคน
  หากองค์กรมีริเน็นชัดเจน จะดึงคนที่คิดเหมือนกันเข้ามา กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
 3. สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
  พนักงานจะรู้ว่าในแต่ละวันที่ทำงาน ทำไปเพื่ออะไร เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทำ
 4. ไม่หลงทาง
  ไม่ตื่นเต้นหรือเผลอทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรา ถ้ามัวแต่ลอกเลียนตามกระแส แก่นขององค์กรก็จะสูญหายเพราะไม่มีหลักให้ยึด สุดท้ายจะลืมว่าองค์กรเราเกิดมาเพื่ออะไร
Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"