ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

: พลังของริเน็น

: พลังของริเน็น

ทำไมญี่ปุ่นมีบริษัทที่อยู่ได้เกิน 100 ปี จำนวนมากที่สุดในโลก
อะไรทำให้ #บริษัทญี่ปุ่น สามารถปรับตัวและยืนหยัดได้นานขนาดนี้

ริเน็น พลังวิเศษของบริษัท 100 ปี

ตัวอย่าง
ร้านเครื่องเขียน ที่ไม่ได้ขายแค่เครื่องเขียน แต่ขายความคิดสร้างสรรค์
ร้านดอกไม้ ที่ไม่ได้ขายแค่ดอกไม้ แต่อยากยกระดับความรู้สึกคนให้ดีขึ้นผ่านดอกไม้และต้นไม้
.
ริเน็น แปลว่า ปรัชญาธุรกิจ
คือ สิ่งที่องค์กรยึดถือ ยึดมั่น เป็นแก่นชี้ทางที่ป้องกันไม่ให้องค์กรหลงทาง
.
จะค้นหาริเน็น (ปรัชญาธุรกิจ)ได้อย่างไร?
ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ทำธุรกิจเพื่ออะไร

ทำไมไม่เริ่มจากยอดขาย ทำไมเริ่มจากริเน็น?
เพราะริเน็นจะสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) ให้เกิดขึ้น และดึงคนที่เชื่อเหมือนเราเข้ามาในองค์กร
.
“เมื่อใดที่เราคิดเปลี่ยนธุรกิจไปเรื่อยๆ โดยอ้างวิกฤตเศรษฐกิจ อ้างพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป และหันไปทำธุรกิจอื่นที่ทำเงินดีกว่า หากคิดแบบนี้ ธุรกิจจะขาดโอกาสสั่งสมองค์ความรู้ หรือ know-how ของตัวเอง เพื่อใช้แข่งขันกับคู่แข่งอื่น

ดังนั้นแทนที่จะมัวคิดแต่ยอดขาย แต่ควรคิดว่าเราทำธุรกิจไปเพื่ออะไร

เสน่ห์และพลังของริเน็น ปรัชญาที่ดึงความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น แม้เป็นธุรกิจครอบครัว ก็สามารถสืบทอดความคิดและต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืนได้”

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"