ฝึกทีมให้คิดเป็นและเติบโต

ทำไงดี ลูกทีมรอแต่คำสั่ง ไม่ชอบคิดอะไร
ลูกทีมทำงานไปเรื่อยๆ ไม่กระตือรือร้นเท่าไร แบบนี้ทำไงดีล่ะ

มาดูวิธีสร้างแรงจูงใจภายในของบริษัทญี่ปุ่นด้วยหลัก PDCA
ทำอย่างไรให้คนในเข้าใจองค์กรมากขึ้นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทำอย่างไรให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้น อยากเก่งขึ้น อยากพัฒนาตัวเองขึ้นกว่าวันก่อน และภูมิใจตัวเองที่ทำได้

เปลี่ยนงานธรรมดาให้กลายเป็นงานพิเศษ ที่ฝึกเราให้เติบโตขึ้นทุกวัน
ฝึกทีมให้คิดเป็นและเติบโต

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"