ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น
ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี

ปรัชญาริเน็นช่วยบริษัทได้อย่างไรในภาวะวิกฤต

SCB Thailand
SCB Thailand

ริเน็น ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน ด้วยความเชื่อมั่น ยึดมั่นในการทำธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคม พบกับอาจารย์เกด ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของเพจ เกตุวดี Marumura และเจ้าของผลงานเขียน “ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น” ที่จะมาเจาะลึกว่าปรัชญาริเน็นช่วยบริษัทได้อย่างไรในภาวะวิกฤต

Gademaru
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"
gadewadee.com for sale