ญี่ปุ่นทำอย่างไรกับโรงเรียนที่ปิดตัว
ญี่ปุ่นทำอย่างไรกับโรงเรียนที่ปิดตัว

ญี่ปุ่นทำอย่างไรกับโรงเรียนที่ปิดตัว

การสร้างคุณค่าให้สิ่งเดิมแบบญี่ปุ่น

การสร้างคุณค่าให้สิ่งเดิมแบบญี่ปุ่น

เด็กญี่ปุ่นเกิดน้อยลง โรงเรียนปิดตัวมากขึ้น ญี่ปุ่นทำอย่างไรกับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้เหล่านั้น

ตัวอย่างโครงการเปลี่ยนโรงเรียนที่เงียบเหงาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ วิธีการสร้างคุณค่าให้สิ่งเดิมแบบญี่ปุ่น

-แปลงร่างโรงเรียนเป็นอะไรได้บ้าง
-ทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ทุบโรงเรียนทิ้ง

“สินค้าที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่า แทนที่จะทิ้ง ลองหาจุดเด่นหรือคุณค่าจากสิ่งที่มีอยู่ ก็สามารถนำกลับมาเสนอผู้บริโภคใหม่ได้”

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"