การตลาดในทุ่งลาเวนเดอร์ | Lavender Field marketing
การตลาดในทุ่งลาเวนเดอร์ | Lavender Field marketing

“การตลาดในทุ่งลาเวนเดอร์ | Lavender Field marketing”

Marketing that make both Consumer and Marketer happyPetra Talk Live ครั้งที่ 6

คุยกับ ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School ในหัวข้อ “การตลาดในทุ่งลาเวนเดอร์ | Lavender Field Marketing” การตลาดจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน ดำเนินรายการโดย คุณพรพิม นาคสวัสดิ์ (Shi’63)

Ref: https://fb.watch/dcKblxsQxv/