อารมณ์ ความรู้สึก นำไปสู่ไอเดียการตลาดได้

อยากทำการตลาดให้สินค้า แต่ไอเดียตัน ทำยังไงดี?
ลองสังเกตอารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้า นำไปสู่ไอเดียดีๆ ทางการตลาดได้

เคล็ดลับคือ ลองจินตนาการว่า สินค้าเราทำให้ลูกค้ารู้สึกอย่างไร

  1. ก่อนลูกค้ามาเจอสินค้าเรา ลูกค้าน่าจะ ‘รู้สึก’ อย่างไร
  2. ขณะใช้สินค้า ลูกค้า ‘รู้สึก’ อย่างไร
  3. หลังใช้สินค้า ลูกค้า ‘รู้สึก’ อย่างไร
Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"