อยากทำการตลาด เริ่มต้นยังไงดี

อยากทำการตลาด เริ่มต้นยังไงดี?
-รู้จัก Value Proposition | คุณค่าของสินค้า
-ทำไมเราต้องหา “คุณค่าของสินค้า” ให้เจอ
-มาดูตัวอย่าง คนญี่ปุ่นมีวิธีทำการตลาดกับ ‘ข้าว’ ให้ข้าวน่าซื้อและแตกต่างได้อย่างไร
.
“ก่อนทำการตลาด ทำไมเราต้องหา ‘คุณค่าของสินค้า’ (Value Proposition) ให้เจอ?
-เพราะเป็นการสร้างเหตุผลให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของเรา และสร้างความแตกต่างของสินค้าเราจากแบรนด์อื่นด้วย”

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"