สินค้าเกษตร ทำอย่างไรให้มีมูลค่า

บทเรียนจากเกษตรกรร้อยล้านเยน

บทเรียนจากเกษตรกรร้อยล้านเยน

0:00 สินค้าเกษตร สินค้าที่สร้างความแตกต่างได้ยาก เราจะขาย #สินค้าเกษตร ให้แตกต่างจากเจ้าอื่นอย่างไร วิธีทำการตลาดสินค้าเกษตรให้น่าสนใจ มาดูตัวอย่าง #เกษตรกร ชาวญี่ปุ่นที่ทำรายได้ต่อปีร้อยล้านเยน (ประมาณหลักสิบล้านบาท) เกษตรกรเหล่านี้ทำอย่างไรยอดขายจึงเพิ่มขึ้นได้

2:30 รากบัว | เปลี่ยนวิธีการขายให้ง่ายต่อผู้ซื้อ

7:45 มันเทศ | แปรรูปให้เป็นอาหารสำเร็จรูป

12:33 เห็ดเข็มทอง | แบ่งขายหลายขนาดให้ลูกค้าเลือก

19:09 สรุปเทคนิคเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 1. เอาใจค้าปลีก 2. ทำวัตถุดิบแปรรูป 3. เอาใจลูกค้า

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"