ทำอย่างไรให้พนักงานมีใจบริการ

0:00 intro
3:09 ทำอย่างไรให้ #พนักงาน มี #ใจบริการ มาดูตัวอย่างจากบริษัทที่ญี่ปุ่นกันว่ามีวิธีสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในเรื่องการมีใจบริการได้อย่างไร

3:39 1. เข้าใจ ‘ที่มา’ ของร้าน
บันโดทาโร ร้านอาหารญี่ปุ่นที่พาพนักงานใหม่ไปรู้จักแหล่งที่มาของข้าว สร้างรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่ทำได้มากขึ้น

6:13 2. สนุกกับการเรียนรู้ (นอกงาน)
• Plan Do See บริษัทออร์กาไนซ์งานแต่งงานที่ไม่ได้สอนแค่งานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ทำให้พนักงานมีประสบการณ์กับการเรียนรู้นอกงานด้วย
• Hoshinoya โรงแรมที่มีกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานเรียนรู้ตามความสนใจ

12:33 3. รู้จริง ลองจริง
Studio Ghibli เปิดสวนสนุกที่จำลองสถานที่จากการ์ตูน โดยมีการฝึกให้พนักงานรู้จริงในห้องที่ตัวเองทำงานอยู่ด้วย

17:16 4. คิดด้วยตัวเอง
OMO 5 โรงแรมที่ให้พนักงานสำรวจเส้นทางและร้านค้าชุมชนรอบๆ เพื่อออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวให้ให้นักท่องเที่ยวได้

20:32 สรุป 4 เทคนิคให้พนักงานมีใจบริการ

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"