ทำอย่างไรให้คนอยากเขียนจดหมาย

พลังการตลาดในการช่วยสังคม

พลังการตลาดในการช่วยสังคม

ตัวอย่างการใช้ #พลังการตลาด เพื่อเข้าใจคน เปลี่ยนพฤติกรรมคน และเข้าไปช่วยเหลือสังคม ทำได้อย่างไรกันนะ

1:57 รู้จัก Orange and Partners บริษัทที่ช่วยวางแผนธุรกิจและการสื่อสาร เป้าหมายคือทำอย่างไรให้คนที่เกี่ยวข้องรู้สึกตื่นเต้น มีความสุข และสนุกในทุกแคมเปญการตลาด

[ตัวอย่างการใช้พลัง #การตลาด เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมคน]

4:30 ไปรษณีย์ญี่ปุ่น | ถ้าอยากให้คนเขียนจดหมายส่งถึงกันมากขึ้น ทำอย่างไรดีนะ

12:37 ดีไซน์พื้นที่ในโรงพยาบาล | มีวิธีใดบ้างให้การรอในโรงพยาบาลของผู้ป่วยและคนมาเยี่ยมมีความเพลิดเพลินมากขึ้น

17:23 แก้ปัญหาจราจร | เปลี่ยนวิธีการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้คนใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรกันมากขึ้น

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"