kadewadee.com
ทำอย่างไรเมื่อธุรกิจเราโดนกดราคาเรื่อยๆ ทุกปี_ หนีตาย OEM

ทำอย่างไรเมื่อธุรกิจเราโดนกดราคาเรื่อยๆ ทุกปี

หนีตาย OEM

หนีตาย OEM

เป็นบริษัทรับจ้างผลิต อยู่ในธุรกิจ B2B (Business to Business) วงการที่ใครๆ ก็บอกว่าแข่งกันที่ราคา ทำอย่างไรให้ธุรกิจเราหนีจาก #สงครามราคา ได้ มาฟังกันว่าบริษัทญี่ปุ่นมีวิธีหลุดรอดจากวงจรนี้ได้อย่างไร

OEM = Original Equipment Manufacturer

Asahi Printing | ทำบรรจุภัณฑ์ยา
ทำบรรจุภัณฑ์ยาอย่างเดียวให้น่าสนใจและสร้างยอดขายได้ ทำได้อย่างไร

Masuda Seed | ทำเมล็ดพันธุ์พืช
แม้รับเพาะพันธุ์เมล็ดพืชอย่างเดียว แต่ทำจากความเชี่ยวชาญก็จะเกิดผล

Midori Anzen | ทำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ทำอุปกรณ์และรองเท้าที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยให้คนอาชีพต่างๆ เพราะความตั้งใจที่อยากให้คนปลอดภัย

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"