ทำยังไงเมื่อคิดไอเดียการตลาดไม่ออก

ทำยังไง? เมื่อคิดไอเดียงั้นลองแบบนี้ลองตั้งคำถาม ‘เราเห็นปัญหาอะไรของลูกค้าบ้าง
เมื่อเจอแล้ว แปลงปัญหา เป็นคำว่า How หรือ ‘ทำอย่างไรให้
.
แล้วคำถามแบบนี้ ต่อยอดไปสู่การตลาดได้ยังไง
มาดูตัวอย่างการตั้งคำถามจากปัญหา เพื่อเกิดไอเดียใหม่ๆ ทางการตลาด

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"