ทำการตลาดอย่างไร ให้ทั้งเราและลูกค้ามีความสุข

มารู้จักการทำการตลาดที่ไม่ใช่คิดแต่เพิ่มยอดขาย

แต่เป็น #ทำการตลาด แบบ “ยิ่งให้ยิ่งได้” ให้ลูกค้ารู้สึกว่า มูลค่าของสินค้า/บริการที่ได้ ได้มากกว่าที่เขาควรได้รับ #มีความสุข
.
ตัวอย่างจาก ร้านข้าวปั้นที่เสาระหาวัตถุดิบชั้นดีให้ลูกค้า ร้านหมอฟันที่ประกาศว่าคู่แข่งของเขาคือดิสนีย์แลนด์
.
เคล็ดลับ

 1. สินค้าเรา ช่วยลูกค้าได้อย่างไร
  อย่าเพิ่งคิดว่า เราจะได้อะไร
  แต่ให้คิดว่า เราจะให้อะไร
  มองหาว่าสินค้าเราสร้างประโยชน์หรือคุณค่าอะไรให้ลูกค้า (เป็นการบริการก็ได้)
  ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงมูลค่าที่มากกว่าที่ลูกค้าคาดคิดว่าจะได้
 2. ยึดมั่น เชื่อมั่น
  ถ้าตอบตัวเองได้ว่า เราอยากทำสินค้าหรือบริการนี้เพราะอะไร
  อย่ากังวลว่าคู่แข่งจะเลียนแบบไหม ยอดขายจะเป็นยังไง
  ขอให้ยึดมั่นในคุณค่าที่อยากทำให้ลูกค้า และเชื่อมั่นที่จะทำตามนั้น
 3. สื่อสาร
  อย่ามัวแต่บอก Function ของสินค้า
  แต่ให้ถ่ายทอดความตั้งใจและความปรารถนาดีที่ใส่ไว้ในสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ได้
  เรามีความสุขที่ได้ทำ ลูกค้าเองก็ได้รับสินค้าและบริการที่ดีจากเรา
Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"